Go to Top

Priser

Bil - Klasse B
Timepris (45 min.) kr. 690,-
Trinnvurdering trinn 2 - Obligatorisk 45 minutter kr. 690.-
Trinnvurdering trinn 3 - Obligatorisk 45 minutter kr. 690,-
Sikkerhetskurs på veg (obligatorisk) 13 timer a 45 min kr. 7.750,-
Sikkerhetskurs på bane (obligatorisk) 4 timer a 45 min kr. 4.650,-
Forbikjøringskurs (2 timer) kr. 1.380,-
Teorikurs - nettbasert kr. 490,-
Mørkekjøring kr. 1.710,-
Testoppkjøring kr. 990,-
Leie av bil til førerprøve kr 2.300,-

Alle som er under 25 år må gjennomføre gjennomføre trafikalt grunnkurs før kjøreopplæring starter, hvis man ikke har førerkort på annen klasse.

Pakketilbud bil - Klasse B
Sikkerhetskurs på bane (obligatorisk) kr 4.650,-
Sikkerhetskurs på vei (obligatorisk) kr 7.750,-
16 kjøretimer kr 11.040
2 x Trinnvurdering (obligatorisk) kr 1.380
Leie av bil til førerprøve kr 2.300,-
Totalt kr 26.970,-
Rabatt kr 690,-
Du betaler kr 26.430,-
Mørkekjøring kommer i tillegg + gebyr til Bergen Trafikkstasjon og NAF. Gjennomgang i Trafikksikkerhetshallen kommer i tillegg. Nok 300,- Bompenge gebyr 500,- pr elev
Klasse BE
Kjøretime (45 min.) kr. 900,-
Veiledningstime trinn 2 (obligatorisk) kr. 900,-
Sikkerhetskurs vei kr. 3000,-
Lastsikringskurs kr. 1700,-
Leie av bil m/henger til førerprøve kr 2.500,-
Klasse B96
Kjøretime (45 min.) kr. 900,-
Veiledningstime trinn 2 (obligatorisk) kr. 900,-
Veiledningstime trinn 3 (obligatorisk) kr. 900,-
Sikkerhetskurs vei kr. 3000,-
Lastsikringskurs kr. 1700,-
Klasse A - Tung MC
Kjøretimer kr. 840,-
Trinnvurdering trinn 2 kr. 900,-
Trinnvurdering trinn 3 kr. 900,-
Kurs i presis kjøreteknikk kr. 5500,-
Sikkerhetskurs vei(8t) kr. 6700,-
Leie av MC til førerprøve kr. 2400
Pakketilbud klasse A
10 kjøretimer a kr 840,- kr. 8400,-
Trinnvudering trinn 2 kr. 900,-
Trinnvurdering trinn 3 kr. 900,-
Kurs i presis kjøreteknikk kr. 5500,-
Sikkerhetskurs vei(8t) kr. 6700,-
Leie av MC til førerprøve kr. 2400
Rabatt: kr. 1000,-
Du betaler: kr. 23 800,-

Gebyrer til statens vegvesen for teori / praktisk prøve kommer i tillegg.
I tillegg er det bane leie på 750,- ved kurs i presis kjøreteknikk. Det taes forbehold om prisendring.

Klasse A1 - Lett MC
Kjøretimer kr. 840,-
Trinnvurderingstime, trinn 2 kr. 900,-
Trinnvurderingstime, trinn 3 kr. 900,-
Sikkerhetskurs i trafikk kr. 3500,-
Sikkerhetskurs på vei (5timer) kr. 5500,-
Leie av mc til førerprøve kr. 2400,-
Pakketilbud Klasse A1 - Lett MC
16 Kjøretimer a 840,- kr. 13440,-
Trinnvurdering, trinn 2 kr. 900,-
Trinnvurdering, trinn 3 kr. 900,-
Sikkerhetskurs i trafikk kr. 3500,-
Sikkerhetskurs på vei (5timer) kr. 5500,-
Leie av mc til førerprøve kr. 2400,-
rabatt: kr. 1000,-
Du betaler: kr. 25 640,-
Utover dette kommer det gebyrer til statens vegvesen i forbindelse med teori / praktisk prøve.
Klasse A2 - Mellomtung MC
Kjøretimer kr. 840,-
Trinnvurdering, trinn 2 kr. 900,-
Trinnvurdering, trinn 3 kr. 900,-
Kurs i presis kjøreteknikk kr. 5500,-
Sikkerhetskurs vei(5t) kr. 5500,-
Leie av mc til førerprøve kr. 2400,-
tillegg: Baneleie til NMK + gebyr til statens vegvesen
Pakketilbud Klasse A2
10 Kjøretimer kr. 8400,-
Trinnvurdering, trinn 2 kr. 900,-
Trinnvurdering, trinn 3 kr. 900,-
Sikkerhetskurs vei (5t) kr. 5500,-
Kurs i presis kjøreteknikk kr. 5500,-
Leie av MC til førerprøve kr. 2400
rabatt: kr. 1000,-
Du betaler: kr. 22 600,-

Gebyrer til statens vegvesen for teori / praktisk prøve kommer i tillegg.
I tillegg er det bane leie på 850,- ved kurs i presis kjøreteknikk.

Moped
Trinn 2, kjøring på lukket område (4 timer)
Trinn 3, trafikal kjøring
Trinn 4, trafikal kjøring, selvstendig kjøring
Pakke pris for obligatorisk undervisning + 5 kjøretimer kr. 8000