Go to Top

Mellomklasse MC – klasse A2

Førerkort MC A2:

Valget for deg som er fylt 18 år, men enda ikke kan begynne på tung mc lappen. Opplæringen i klasse A2 har fire trinn. Det er viktig å ha nådd målet for ett trinn for å ha godt utbytte av opplæringa på det neste.

Obligatorisk opplæring:
En del av opplæringa er obligatorisk, disse timene må du ta på trafikkskole. Andre deler kan du velge om du vil ta på trafikkskole eller privat.

 

Bestill Time

Opplæringen foregår slik:

Trinn 1:

Dersom du ikke har førerkort fra før må du gjennomføre trafikalt grunnkurs

Trinn 2:

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk

Individuell tilpassing
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvingskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk opplæring
Før du begynner på den praktiske opplæringa, må du ha 3 timer teori om

 • motorsyklister og andre trafikantgrupper
 • motorsykkelulykker og mottiltak

 Obligatorisk veiledningstime

 • Ved avslutninga av trinn 2 må du ha en veiledningstime
 • Du og  læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3

Trinn 3:

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Du skal bl.a. lære om motorsykkelens kjøreegenskaper, om kjøreteknikk, om sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø og å vurdere egen førerkompetanse

Individuell tilpassing
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvingskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

Dette kurset er på 4 timer. Du skal bl.a.

 • lære om hvordan føreren kan ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger
 • bli bevisst på at øving er nødvendig for å motvirke feilhandlingar
 • sammenhengen mellom gode ferdigheter og kjøreglede

 Obligatorisk veiledningstime

 • Trinn 3 blir avsluttet med en veiledningstime
 • Du og  læraren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4

Trinn 4:

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarleg måte og i god samhandling med andre trafikantar

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Dette kurset er på 5 timer. Du skal bl.a.

 • planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel
 • få øving i å kjøre sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø
 • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du harfått førerkort