Go to Top

Motorsykkel – klasse A

Vi tilbyr:

Vi tilbyr i dag førerkort på 3 ulike mc klasser. Lett Mc A1, Mellomklasse A2 og Tung MC A. Valget for deg som er fylt 24 år, eller som har kjørt A2 i minst 2 år.

Uansett hvilke av disse du skal ta førerkort på, så må man ha gjennomført trafikalt grunnkurs og mc kurs.

 

Bestill Time

Slik foregår opplæringen:

Trinn 1:

Om du ikke har førerkort fra før, må du gjennomføre trafikalt grunnkurs.

Trinn 2:

 På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk

Individuell tilpassing
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvingskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk opplæring
Før du begynner på den praktiske opplæringa, må du ha 3 timer teori om

 • motorsyklister og andre trafikantgrupper
 • motorsykkelulykker og mottiltak

 Obligatorisk veiledningstime

 • Ved avslutninga av trinn 2 må du ha en veiledningstime
 • Du og  læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3

 

Trinn 3:

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Du skal bl.a. lære om motorsykkelens kjøreegenskaper, om kjøreteknikk, om sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø og å vurdere egen førerkompetanse

Individuell tilpassing
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvingskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

Dette kurset er på 4 timer. Du skal bl.a.

 • lære om hvordan føreren kan ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger
 • bli bevisst på at øving er nødvendig for å motvirke feilhandlingar
 • sammenhengen mellom gode ferdigheter og kjøreglede

 Obligatorisk veiledningstime

 • Trinn 3 blir avsluttet med en veiledningstime
 • Du og  læraren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4

Trinn 4:

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarleg måte og i god samhandling med andre trafikantar

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Dette kurset er på 8 timer. Du skal bl.a.

 • planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel
 • få øving i å kjøre sikkert og effektivt i krevende og variert veg- og trafikkmiljø
 • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du harfått førerkort