Go to Top

Lett MC – klasse A1

Lett motorsykkel

Opplæringa i klasse A1 har fire trinn. Det er viktig å ha nådd målet for ett trinn for å ha godt utbytte av opplæringa på det neste

Obligatorisk opplæring
En del av opplæringa er obligatorisk, disse timene må du ta på trafikkskole. Andre deler kan du velge om du vil ta på trafikkskole eller privat.

 

Bestill Time

Slik foregår opplæringen:

Trinn 1:

Trinn 2:

Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse. 
På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen og motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk

Individuell tilpassing
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvingskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk opplæring
Før du begynner på den praktiske opplæringa, må du ha 3 timer teori om

  • motorsyklister og andre trafikantgrupper
  • motorsykkelulykker og mottilak

Obligatorisk veiledningstime

  • Ved avslutninga av trinn 2 må du ha en veiledningstime
  • Du og  læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3 

Trinn 3:

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Du skal bl.a. lære om motorsykkelens kjøreegenskaper, om kjøreteknikk, sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø og å vurdere egen førerkompetanse. 

Individuell tilpassing
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvingskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

 Obligatorisk veiledningstime

  • Trinn 3 blir avslutta med ein rettleiingstime (veiledningstime)
  • Du og  læraren skal saman vurdere om du har gode nok ferdigheiter til å begynne på trinn 4. 

Trinn 4:

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarleg måte og i god samhandling med andre trafikantar

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Dette kurset er på 4 timer. Du skal bl.a.

  • planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel
  • få øving i å kjøre sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø
  • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort